Heavy Duty PIX belt to fit Kubota K5140-71422 K5410-71420 RCK48R-21G

  • Sale
  • $32.75
  • Regular price $46.28


Heavy Duty PIX belt to fit Kubota K5140-71422 K5410-71420 RCK48R-21G

Kubota - K5140-71422, K5410-71420
Model:
Kubota - RCK48R-21G
Tech. Data:
5/8" by 102 3/8" Double V belt